1243-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Ο.Ψ.Ε.-ΓΙΑ-ΜΕΤΡΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΑΙ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ-ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ-ΑΠΟ-ΤΟΝ-ΚΟΡΩΝΟΪΟ