Σ.Ω.Ψ.Α.ΚΕ.Ζ

30 Ιανουαρίου 2017

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ετήσιος Χορός του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2017  και ώρα 23.00 στο κέντρο διασκέδασης […]