Αρχική

3 Ιανουαρίου 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (Η.Δ.Ε.)

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων τεχνικών εργασιών επί εξοπλισμού που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου […]
15 Φεβρουαρίου 2017

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Απαραίτητο σε όλες της ψυκτικες και κλιματιστικές εγκαταστάσεις που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
1 Δεκεμβρίου 2016

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση