Αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1 Δεκεμβρίου 2016

Αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών

ΟΨΕ

Σε συνέχεια των έντονων προσπαθειών της Ομοσπονδίας για την αναγνώριση των Πιστοποιητικών μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς ΥΠΑΠΕΝ, ΥΠΕΚΑ, ΕΟΠΠΕΠ, ΓΣΕΒΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΕΚΑ μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εξέδωσε διευκρινιστική προς όλες τις Περιφέρειες, ώστε να προβούν σε ενέργειες, ενημερώνοντας παράλληλα τους εμπλεκόμενους φορείς ΕΟΠΠΕΠ, ΕΣΥΔ, Γ.Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΠΕ και ΟΨΕ.