Ανακοίνωση Ο.Ψ.Ε. για μέτρα προστασίας και περιορισμό της διασποράς από τον Κορωνοϊό.