Ημερίδα για το Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου (ΗΔΕ)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 2019
14 Φεβρουαρίου 2019
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (Η.Δ.Ε.)
3 Ιανουαρίου 2020

Ημερίδα για το Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου (ΗΔΕ)

Πρόσκληση σε Ημερίδα

Η Ο.Ψ.Ε και το Σωματείο Ψυκτικών Αχαΐας Κεφαλληνίας Ζακύνθου σας καλεί στην ημερίδα που διοργανώνει στις 06/11/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μ.μ. στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων του σωματείου (Αράτου 21 – 1ος Όροφος – Πάτρα), με τα εξής παρακάτω θέματα:

  1. Περιβάλλον και ψυκτικά αέρια θερμοκηπίου.
  2. Κανονιστικές διατάξεις – Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο για τα ψυκτικά αέρια του θερμοκηπίου.
  3. Υποχρεώσεις που απορρέουν για μαζική εστίαση και υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα – ψυκτικούς.
  4. Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου (ΗΔΕ) – Οδηγίες για τη συμπλήρωσή του – Έντυπα.
  5. Ενημέρωση για την εξέλιξη των πιστοποιήσεων
  6. Ερωτήσεις – Συζήτηση για θέματα που αφορούν τον κλάδο.