Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (Η.Δ.Ε.)
3 Ιανουαρίου 2020
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 2020
30 Ιανουαρίου 2020

Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση 2020

Το Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε. Αχαΐας – Κεφαλονιάς – Ζακύνθου, καλεί τα μέλη του στις  19 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Κυριακή  και ώρα 10:00 π.μ. στην Αράτου 21, Πλατεία Όλγας (1ος όροφος) στην Πάτρα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα׃

  1. Διοικητικός απολογισμός 2019
  2. Οικονομικός απολογισμός 2019
  3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2019
  4. Απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. επί του οικονομικού για το 2019
  5. Προϋπολογισμός 2020
  6. Πιστοποιήσεις – Περιφρούρηση επαγγέλματος – Σεμινάρια
  7. Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου – Η.Δ.Ε
  8. Κοπή πίτας

 Η συμμετοχή σας κρίνεται άκρως απαραίτητη.