Διοικητικό Συμβούλιο

Mετά τα αποτελέσματα των εκλογών στις 14 Ιανουαρίου 2018, συνήλθε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Ιανουαρίου 2018, όπου προέκυψε η παρακάτω σύνθεση:

board_icon-300x300Πρόεδρος

Πουλιάνος Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος

Γραικούσης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας

Παπαϊωάννου Νικόλαος

Ταμίας

Καραγιάννης Μιχαήλ

Μέλη

Χρυσοβιτσιάνος Πέτρος

Χρυσοβιτσιάνος Λεωνίδας

Κρέζιας Διονύσιος

Χαραμίδης Βασίλειος

Χαλκιάς Παναγιώτης

 

Ελεγκτική Επιτροπή

Κοσμόγιαννης Βασίλειος

Συμβουλόπουλος Βασίλειος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Ψ.Ε.

Πουλιάνος Παναγιώτης

Παπαϊωάννου Νικόλαος

Γραικούσης Ιωάννης

Καραγιάννης Μιχαήλ