Ενημέρωση μελών σχετικά με το ΜΕΑΔΕ

Ενημέρωση σχετικά με την «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταγραφής και Παρακολούθησης Εξοπλισμού»
28 Νοεμβρίου 2020
Ανακοίνωση σχετικά με το «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης F-GASES & ODS» – ΗΔΕ, του ΥΠΕΝ
17 Δεκεμβρίου 2020

Ενημέρωση μελών σχετικά με το ΜΕΑΔΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας επισυνάπτουμε το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και σας υπενθυμίζουμε την μείωση από 60% στο 40% για τον απαιτούμενο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΜΕΑΔΕ για αναβάθμιση ή θεώρηση της άδειας.