Ενημέρωση σχετικά με ΚΑΔ και το ευεργετικό βοήθημα των 800€