ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 2017
30 Ιανουαρίου 2017
Πρόσκληση Climatherm Energy 2018
16 Ιανουαρίου 2018

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Απαραίτητο σε όλες της ψυκτικες και κλιματιστικές εγκαταστάσεις που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.