ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 2017

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1 Δεκεμβρίου 2016
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
15 Φεβρουαρίου 2017

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ετήσιος Χορός του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2017  και ώρα 23.00 στο κέντρο διασκέδασης “ΑΣΤΕΡΙΑ”.

Παρακαλούμε δηλώστε άμεσα τη συμμετοχή σας.

 

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γραμματέας

Πουλιάνος Παναγιώτης                              Γραικούσης Ιωάννης