ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 2020

Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση 2020
13 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση Ο.Ψ.Ε. για μέτρα προστασίας και περιορισμό της διασποράς από τον Κορωνοϊό.
17 Μαρτίου 2020

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ετήσιος Χορός του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 22.30 στο κέντρο διασκέδασης “ΑΣΤΕΡΙΑ”.

Παρακαλούμε δηλώστε άμεσα τη συμμετοχή σας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 628 628 – 6937002160.