Παράταση θεώρησης αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων