ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Δήλωση συμμετοχής σε Εξ αποστάσεως σεμινάρια «Καθαρισμός και Απολύμανση Κλιματιστικών Μονάδων»
28 Φεβρουαρίου 2021
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Ψ.Ε. ΠΡΟΣ ΥΠΕΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
12 Ιανουαρίου 2022

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από μεγάλες προσπάθειες και κοινούς αγώνες της
Ομοσπονδίας και των Σωματείων, καταφέραμε επιτέλους το στόχο μας, που ήταν η
χορήγηση πιστοποιητικών από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για τον ΕΚ 2067/2015.
Για την απόκτηση πιστοποιητικού Ι και ΙΙ του ΕΚ 2067/2015, μπορείτε να μπείτε
στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και να υποβάλετε την αίτησή σας.