ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Ψ.Ε. ΠΡΟΣ ΥΠΕΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ